Trädfällning, Manuell huggning, Röjning, Gallring med Malwa, Alstor för skotning på känslig mark..