Jämtservice Skog & Fjäll

Jämtservice Skog & Fjäll AB startades i början av 2014.

Vi utför manuella tjänster inom skogen så som trädfällning, huggning, röjning samt gallring och linjearbeten. Vi hjälper även till vid bränder när det gäller eftersläckning samt bevakning. Vårt mål är att bli störst på småskaligt skogsbruk!

Vi är PEFC certifierade och har stort fokus på kvalité, miljö och säkerhet. Har självklart alla behörigheter som krävs och kan komma att krävas, vidareutbildning sker kontinuerligt.

Trädfällning & Huggning

Vi utför alla typer av trädfällning, från det enkla till det mer avancerade. Uppdragen kommer från skogsbolag, kommuner, elbolag samt privatpersoner.

Vi utför även manuell huggning av tex områden som har känslig mark eller är för liten för stora maskiner, även huggning av problemträd som står illa till på tomter osv. Till att köra ut virke och träddelar använder vi oss av en Alstor 840 Pro 8*8 miniskotare som är en liten maskin med stor kapacitet och lågt marktryck.

Röjning

Vi utför alla typer av röjningsarbeten, vi röjer ledningsgator åt elbolag för både nybyggnation samt underhållsarbeten vi har även röjning åt skogsbolag samt privata skogsägare.

Linjearbeten

Här har vi i första hand mycket skogliga uppdrag som huggning för nya ledningsgator samt breddning av befintliga, beredskap vid stormar och andra störningsarbeten. Även här används Malwan och Alstorn ofta för avverkning och skotning.

Vi är även behjälpliga vid byggnation och underhåll av kraftledningarna.

Gallring

Vi utför 1a och 2a gallringar med vår Malwa 560c.4c! Beståndsgående skördare och skotare i en och samma maskin. Som skördare har den 41 cm kapkapacitet med nya Log Max 2000T. Som skotare lastar den 5,5 ton och har HSP-grip. Du byter från skördare till skotare på ca. 20 minuter.

Skogsbränder / Naturvårdsbränningar

Vi deltar vid naturvårdsbränningar. Samt är en resurs vid skogsbränder där vi hjälper myndigheter, skogsbolag samt privata markägare med släckning, eftersläckning och bevakning.

HLR & 1:a hjälpen

Vi erbjuder utbildningar i HLR och 1:a hjälpen.
Både till företag och privatpersoner

(Kunskapen om HLR är ett krav enl Arbetsmiljöverket för verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen, länk nedan)

Mika som håller kurserna är Leg.sjuksköterska med erfarenhet från hjärt intensiven (HIA) och kirurgi

Mika är certifierad instruktör via HLR-rådet

Har ni egna lämpliga lokaler kommer vi ut till er och håller kurs, annars kan vi ordna med lokal.

Efter årsskiftet kommer vi även att erbjuda utbildningar i Blödningskontroll vid livshotande blödning, Där Mika då är internationellt certifierad instruktör enl. KMC:s riktlinjer.

För frågor eller offert, skicka ett mail till mika@jamtservice.se

Kontakta oss idag

Jämtservice Skog & Fjäll AB

Henrik Simsson
+46 (0)70 634 77 68
info@jamtservice.se

Västeråsen 861
845 72 Oviken
Sweden

Jämtservice Skog & Fjäll AB startades i början av 2014.

Vi utför manuella tjänster inom skogen så som trädfällning, huggning, röjning samt gallring och linjearbeten. Vi hjälper även till vid bränder när det gäller eftersläckning samt bevakning. Vårt mål är att bli störst på småskaligt skogsbruk!

Vi är PEFC certifierade och har stort fokus på kvalité, miljö och säkerhet. Har självklart alla behörigheter som krävs och kan komma att krävas, vidareutbildning sker kontinuerligt.

Trädfällning & Huggning

Vi utför alla typer av trädfällning, från det enkla till det mer avancerade. Uppdragen kommer från skogsbolag, kommuner, elbolag samt privatpersoner.

Vi utför även manuell huggning av tex områden som har känslig mark eller är för liten för stora maskiner, även huggning av problemträd som står illa till på tomter osv. Till att köra ut virke och träddelar använder vi oss av en Alstor 840 Pro 8*8 miniskotare som är en liten maskin med stor kapacitet och lågt marktryck.

Röjning

Vi utför alla typer av röjningsarbeten, vi röjer ledningsgator åt elbolag för både nybyggnation samt underhållsarbeten vi har även röjning åt skogsbolag samt privata skogsägare.

Linjearbeten

Här har vi i första hand mycket skogliga uppdrag som huggning för nya ledningsgator samt breddning av befintliga, beredskap vid stormar och andra störningsarbeten. Även här används Malwan och Alstorn ofta för avverkning och skotning.

Vi är även behjälpliga vid byggnation och underhåll av kraftledningarna.

Gallring

Vi utför 1a och 2a gallringar med vår Malwa 560c.4c! Beståndsgående skördare och skotare i en och samma maskin. Som skördare har den 41 cm kapkapacitet med nya Log Max 2000T. Som skotare lastar den 5,5 ton och har HSP-grip. Du byter från skördare till skotare på ca. 20 minuter.

Skogsbränder / Naturvårdsbränningar

Vi deltar vid naturvårdsbränningar. Samt är en resurs vid skogsbränder där vi hjälper myndigheter, skogsbolag samt privata markägare med släckning, eftersläckning och bevakning.

HLR & 1:a hjälpen

Vi erbjuder utbildningar i HLR och 1:a hjälpen.
Både till företag och privatpersoner

(Kunskapen om HLR är ett krav enl Arbetsmiljöverket för verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen, länk nedan)

Mika som håller kurserna är Leg.sjuksköterska med erfarenhet från hjärt intensiven (HIA) och kirurgi

Mika är certifierad instruktör via HLR-rådet

Har ni egna lämpliga lokaler kommer vi ut till er och håller kurs, annars kan vi ordna med lokal.

Efter årsskiftet kommer vi även att erbjuda utbildningar i Blödningskontroll vid livshotande blödning, Där Mika då är internationellt certifierad instruktör enl. KMC:s riktlinjer.

För frågor eller offert, skicka ett mail till mika@jamtservice.se

Kontakta oss idag

Jämtservice Skog & Fjäll AB

Henrik Simsson
+46 (0)70 634 77 68 / info@jamtservice.se
Västeråsen 861, 845 72 Oviken, Sweden

© Copyright - JÄMTSERVICE SKOG & FJÄLL AB 2023